"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องนายกฯ สั่งกระทรวงฯสอบ 1,118 อาจารย์ฝ่าฝืนกฎหมาย - จริยธรรม

21 ต.ค. 2563 เวลา 1:32 น.

ศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมร้องนายกฯ 22 ต.ค. สั่งกระทรวงอุดมศึกษาตั้งกรรมการสอบ 1,118 อาจารย์ฝ่าฝืนกฎหมาย - จริยธรรม หลังไปยื่นหนังสือเพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ 

ศรีสุวรรณ จรรยา เตรียมร้องนายกฯ 22 ต.ค. สั่งกระทรวงอุดมศึกษาตั้งกรรมการสอบ 1,118 อาจารย์ฝ่าฝืนกฎหมาย - จริยธรรม หลังไปยื่นหนังสือเพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ 

 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายนักวิชาการฯ ได้รวบรวมรายชื่อนักวิชาการ-ประชาชนจำนวน 1,118 รายชื่อ และได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล 3 ข้อ ประกอบด้วย 

1.การประณามการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของผู้ชุมนุมเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563

2.รัฐบาลต้องยุติการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขจัดผู้เห็นต่าง ต้องยกเลิกการตั้งข้อหาและต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมทุกคนอย่างไม่เงื่อนไข 

3.รัฐบาลต้องรับข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมไปพิจารณาอย่างจริงจัง ทั้งการให้นายกรัฐมนตรีลาออก การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนั้น

 ข้อเรียกร้องดังกล่าว มิได้ยืนอยู่บนสถานะของความเป็นนักวิชาการที่เป็นกลางทางการเมืองแต่อย่างใด หากแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ไปหนุนเสริมกลุ่มการเมืองที่พลาดพลั้งหรืออกหักจากการแย่งชิงอำนาจ โดยการปลุกระดมใช้ประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆแทนตน โดยจัดการชุมนุมที่ผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องต่างหาก โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐที่นานาอารยะประเทศต่างยึดถือ ซึ่งควรที่นักวิชาการที่ดีพึงนำมาปฏิบัติและถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักรู้ หาใช่การเป็นสิ่วล้อนักการเมืองที่อ้างประชาธิปไตยมาบังหน้า" นายศรีสุวรรณ ระบุ

 นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ทั้งนี้ ตามกฎหมายครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องยึดถือ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 5 มาเป็นแบบแผน ในการควบคุมความประพฤติของตน โดยเฉพาะใน ม.38 ที่ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นการที่กลุ่มคณาจารย์ดังกล่าวออกมาเคลื่อนไหว สนับสนุนกลุ่มที่ออกมาชุมนุมที่ผิดกฎหมายและกระทำการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้ เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ใน ม.39 วรรคสี่ยังระบุว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการอีกด้วย

"การที่ตัวแทนคณาจารย์เหล่านี้ประกาศว่าภายใน 7 วันหากรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้อง จะนัดหยุดสอนกันทั่วประเทศนั้น สมาคมฯเห็นชอบด้วย แต่ไม่ต้องรอให้ถึง 7 วันยิ่งดีหากไม่อยากสอนให้รีบลาออกไป เพื่อที่ภาครัฐจะได้สอบคัดเลือกเอาคนที่จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์กษัตริย์มาทำหน้าที่แทน และกรณีนี้อาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง สมาคมฯ จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้สั่งการไปยังกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการมาสอบอาจารย์ทั้ง 1,118 คนว่าฝ่าฝืนกฎหมายและจริยธรรมหรือไม่ โดยจะเดินทางไปในวันที่ 22 ต.ค.นี้เวลา 10.00 น. ณ.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ตึก กพร.เดิม ทำเนียบรัฐบาล"นายศรีสุวรรณ กล่าว