ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยปธน.เวียดนาม

26 ต.ค. 2563 เวลา 15:31 น.

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม เวียดนาม

 

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563 ความว่า

 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรุงฮานอย

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นของเวียดนามตอนกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฎความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสูญเสียบุคลากรทางทหารจากการที่ดินถล่มใส่ที่พักของหน่วยทหารด้วย ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว