ราชบุรี จัดประมูลป้ายทะเบียนรถหมวด กม "“การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง”

29 ต.ค. 2563 เวลา 3:20 น.

จ.ราชบุรี เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร กม ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อหมายถึง “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” โดยจะเปิดประมูลเพียงวันเดียว

จังหวัดราชบุรีจะทำการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ (รถเก๋ง รถแวน รถกระบะ ๔ ประตู) ครั้งที่ ๙ หมวด “กม” ความหมายคือ “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” โดยทำการประมูลเพียงวันเดียว ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน 

จ.ราชบุรี เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร กม ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อหมายถึง “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” โดยจะเปิดประมูลเพียงวันเดียว

ที่ผ่านมา จังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยครั้งแรก หมวด “กจ” เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2549 ได้รายได้จากการประมูลทั้งสิ้น  ๑๙,๔๘๒,๕๕๕ บาท แผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดราชบุรีสำหรับหมายเลขที่ประมูล จะมีพื้นสีฟ้า ประกอบด้วยลวดลายศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี อันได้แก่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หนังใหญ่วัดขนอน และโอ่งมังกร

สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ ได้แผ่นป้ายทะเบียนกราฟฟิกสีสันสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีที่สำคัญป้ายทะเบียนเลขพิเศษนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้นำไปให้หลวงพ่อยวง อาภัสสโร หรือ "พระครูสิริโพธิรักษ์" วัดโพธิ์ศรี ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตา มักน้อย ถือสันโดษ มีพลังจิตที่เข้มอาคมแก่กล้า มีพุทธคุณโดดเด่นด้านคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตา  ซึ่งเป็นพระเกจิที่ชาวจังหวัดราชบุรีเคารพนับถืออธิษฐานจิตอีกด้วย 

จ.ราชบุรี เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร กม ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อหมายถึง “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” โดยจะเปิดประมูลเพียงวันเดียว

เลขทะเบียนที่ประมูลได้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ และเป็นมรดกตกทอดได้ ตามกฎหมาย และนำไปซื้อขายได้ สามารถนำไปจดทะเบียนได้ทันทีที่สำนักงานขนส่ง จังหวัดราชบุรี โดยไม่ต้องรอให้ถึงลำดับหมายเลขตามระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก 

ในครั้งนี้จะเปิดทำการประมูลในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เพียงวันเดียว ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้ข้าร่วมประมูล ต้องลงทะเบียนโดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และต้องวางเงินค่าหลักประกัน เป็นเงินสดหรือเช็คตามที่กำหนดไว้

ในแต่ละกลุ่ม หากไม่ชนะการประมูลหรือลงทะเบียนแล้ว  แต่ไม่ได้เข้าร่วมประมูล ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีจะคืนหลักประกันให้ทันที โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ส่วนการลงทะเบียนนั้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันประมูล ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัด ราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง หรือบริเวณหน้างานในวันประมูล ณ ห้องเวลาดี โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี 

จ.ราชบุรี เตรียมจัดการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ หมวดอักษร กม ซึ่งมีความหมายตามความเชื่อหมายถึง “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” โดยจะเปิดประมูลเพียงวันเดียว