ปล่อยโคมลอย วันลอยกระทง เสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

30 ต.ค. 2563 เวลา 9:02 น.

วันลอยกระทง เป็นหนึ่งในประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าการลอยกระทง ปล่อยโคมลอย จะช่วยลอยเรื่องราวทุกข์โศก ปล่อยเคราะห์กรรมออกไปจากตัวได้ แต่ในยุคปัจจุบันการปล่อยโคมอาจเสี่ยงทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

วันลอยกระทง เป็นหนึ่งในประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าการลอยกระทง ปล่อยโคมลอย จะช่วยลอยเรื่องราวทุกข์โศก ปล่อยเคราะห์กรรมออกไปจากตัวได้ แต่ในยุคปัจจุบันการปล่อยโคมอาจเสี่ยงทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

วันลอยกระทง ทุกหน่วยงานในหลายท้องที่มักจัดกิจกรรมลอยกระทง หรือ ยี่เป็ง ตามประเพณีของล้านนาขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันขอขมาแก่พระแม่คงคา พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ผ่านการลอยกระทงให้ไหลและลอยไปตามสายน้ำ

การปล่อยโคมลอย เชื่อว่าเป็นการปล่อยเคราะห์กรรม หรือเรื่องราวทุกข์โศกต่างๆ ให้พ้นจากตัว และเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นความสวยงามของแสงไฟจากโคมลอยที่เป็นประกายระยิบระยับเต็มท้องฟ้า แต่รู้หรือไม่ว่า โคมที่ปล่อยสู่ฟ้านั้น อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัย หรือก่อให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึงได้ ดังนั้น ประชาชนจึงควรระมัดระวังการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังต่อนี้

วันลอยกระทง

1.ระวังไฟดับ 

การปล่อยโคมลอย ในบางกรณีอาจจะมีอุปกรณ์หรือวัสดุบางส่วนที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าของโคมลอย เช่น ลวดโลหะ หรือวัสดุดัดแปลงจากโลหะ เมือ่วัสดุเหล่านี้ไปเกี่ยวหรือสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูง จึงเป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องไฟดับทั้งพื้นที่หรือเป็นบริเวณกว้างได้

กรณีที่กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องใช้เวลาตรวจสอบเพื่อหาจุดเกิดเหตุและแก้ไข ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงาน

2.ระวังทรัพย์สินเสียหาย 

โคมลอย ในบางครั้งอาจจะตกลงบนพื้น หรือบริเวณหลังคาบ้านเรือนของประชาชน ที่อาจมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ตัวบ้าน เป็นเหตุให้สูญเสียทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ หรือกระทั่งได้รับบาดเจ็บทางกาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอีกด้วย

วันลอยกระทง

3.ระวังกระทบสายการบิน 

โดยปกติแล้วโคมลอยจะสามารถลอยได้ไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น แต่บางกรณีมักใช้โคมลอยที่มีการดัดแปลงพิเศษ เพื่อให้สามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นาน ซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่โคมลอยจะเข้าไปติดในใบพัดของเครื่องบินได้ ที่ผ่านมาได้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวและสร้างความเสียหายกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินในบางส่วน จึงเป็นผลให้ในเวลาต่อมา ทางสายการบินได้ยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารเดินทางในเที่ยวบินอื่นแทน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วันลอยกระทง 2563 นี้ หากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยพบเห็นระบบจำหน่ายหรือสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชำรุดเสียหาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใกล้บ้าน และ PEA Call Center 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง