ออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 เปิดเงื่อนไขการลงทะเบียน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

07 พ.ย. 2563 เวลา 3:30 น. 24

ธนาคารออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 บาท "สินเชื่อพลังฐานราก" เงื่อนไขการลงทะเบียนไม่ซับซ้อน อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือคนไทย

ออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 เปิดเงื่อนไขการลงทะเบียน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

ออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 ให้ลงทะเบียนไปแล้วเต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยุ่ในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะทำให้มีวงเงินเหลือจากประชาชนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อนุมัติวงเงิน

ออมสินเปิดกู้เงิน 50,000 เปิดเงื่อนไขการลงทะเบียน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ

ทั้งนี้เงื่อนไขเงินกู้สินเชื่อออมสิน "พลังฐานราก" ให้กู้เงินสูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปี และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระค่างวดใน 6 เดือนแรก

 

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเงินกู้ออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด