ในหลวง พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย แก่หน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัย

23 พ.ย. 2563 เวลา 1:49 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา อาทิ เขตดุสิต ที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไป

1. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 72.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 92.30 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต และโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

3.พลเอกณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1,059ไร่1งาน36.70ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน63ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองทัพบก

4.พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน85.20ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรี

5.พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.20ตารางวาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6 (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560

6.พลตรีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15เฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร่40.80ตารางวาอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของมณฑลทหารบกที่15พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560

7.นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชการของจังหวัดเพชรบุรี

8.รองศาสตราจารย์ชุติกาญจน์ศรีวิบูลย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9.รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าฯรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทั้งนี้ เมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยแก่ส่วนราชการต่างๆไปแล้วเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการอาทิกองทัพบกรับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่79ไร่2งาน60.9ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินและโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่4ไร่3งาน1.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์

สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่9ไร่26.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ,กองบัญชาการตำรวจนครบาลรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุสก์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่21ไร่1งาน48.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่584ไร่2งาน99.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหก(พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่1,244ไร่24.2ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเนื้อที่148ไร่2งาน88.8ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรับพระราชทานโฉนดที่ดินตำบลปทุมวันอำเภอสามเพ็งกรุงเทพมหานครเนื้อที่67ไร่67ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด