เที่ยวเชียงใหม่อุ่นใจติด โควิด-19 รับเงินทำขวัญ 1 แสนทันที

01 ธ.ค. 2563 เวลา 7:41 น.

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ลงขันจ่ายค่าทำขวัญ 1 แสนบาทหากนักท่องเที่ยวติดโควิด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

พันธมิตรภาคเอกชนเชียงใหม่ ระดมทุนเบื้องต้น 1 ล้านบาท เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวกลับคืน ระบุหากพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจากเคสของหญิงสาววัย 29 ปี พร้อมจ่ายค่าทำขวัญทันทีรายละ 1 แสนบาท พร้อมเตรียมหารือ คปภ. ทำประกันโควิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการหารือกันในเวทีของพันธมิตรภาคเอกชน ที่ประกอบได้ด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และอุตสาหรรมการท่องเที่ยว ที่ประกอบไปด้วย  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015,  สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงใหม่, สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย และสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงมติกันว่า เพื่อเป็นการขอโทษนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความมั่่นใจด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 หากพบว่ามีนักท่องเที่ยวรายใดที่เข้ามาในพื้นที่แล้วติดเชื้อจากเคสของหญิงสาววัย 29 ปี ทางพันธมิตรภาคเอกชน พร้อมจะจ่ายค่าทำขวัญโดยทันทีรายละ 100,000 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

“แคมเปญตัวนี้ทุกองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันคิดขึ้นมา เพราะต้องช่วยกันฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเคสหญิงสาวติดเชื้อโควิด ร้อยละ 95 อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเรามั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพราะขณะนี้ทุกสถานที่ได้ยกการ์ดสูง ซึ่งไม่เพียงแต่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวเชียงใหม่แล้ว คนต่างพื้นที่ที่เข้ามาก็ต้องได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน” 

พร้อมกันนี้ ทางพันธมิตรภาคเอกชน ได้เตรียมวงเงินไว้ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่เกิดจากการระดมทุนมาจากทุกองค์กร สมาคม ชมรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาในภาวะที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยว และทุกอย่างกำลังจะฟื้นตัวได้ดี

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จะมีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการทำประกันโควิดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางพันธมิตรภาคเอกชนจะเป็นผู้ซื้อกรมธรรม์ประกัน กำหนดแนวทางปฎิบัติ หรือเงื่อนไขที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ทำประกันโควิด โดยจะเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยว, กลุ่มประชุม และสัมมนา ที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่มีความมั่นใจและปลอดภัย

 

ภาคธุรกิจเชียงใหม่ –เชียงรายตั้งการ์ดรับมือโควิด-19ระลอกใหม่ !

โควิดเชียงใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์ การระบาดระลอก 2 จะเกิดขึ้นหรือไม่?