สั่งปิด! รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พบครูไปเล่นดนตรีที่ร้านสาวติดโควิด

03 ธ.ค. 2563 เวลา 3:50 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ประกาศปิดชั่วคราว พร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ"โควิด"ภายในโรงเรียน หลังพบมีครูอัตราจ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัว 14 วัน เพราะไปเล่นดนตรีในบาร์ที่ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นร้านที่ผู้ติด"โควิด"เข้าไปใช้บริการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว โดยระบุว่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศ ให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of Intemational Concern) โดยแนะนําให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 สําหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดพิจิตร พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารสุข ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่าบุคลากรในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลังพบว่ามีครูอัตราจ้างรายหนึ่ง ต้องถูกกักตัว 14 วัน เพราะไปรับจ้างเล่นดนตรีในบาร์ที่ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นร้านที่ผู้ติด โควิด เข้าไปใช้บริการ ขอให้คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหน้าที่เวรยามมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยปฏิบัติ ตามแนวทางคู่มือมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

วันนี้(3 ธ.ค.) ให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านได้ และหยุดเรียนวันพรุ่งนี้​ ​โรงเรียนมอบหมายครูที่ปรึกษากำชับให้นักเรียนกลับบ้านทันทีเพื่อลดความเสี่ยง ​และขอให้นักเรียนแจ้งความจำนงกับครูที่ปรึกษา​ก่อนออกจากโรงเรียน