ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ คนละ 100 บาท

03 ธ.ค. 2563 เวลา 4:59 น.

ข่าวปลอม เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้คนละ 100 บาท โปรดอย่าหลงเชื่อ ยันจ่ายเท่าเดิม 600-1,000

วันที่ 2 ธ.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง ปรับเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ เพิ่มเงินให้ 100 บาท ทุกคน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

โดยยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิม ตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และในปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ คือ

– อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
– อายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
– อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
– และอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

แต่สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2563)
– ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน
– ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dop.go.th หรือโทร. 02 6424336

ข่าวปลอม เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้คนละ 100 บาท โปรดอย่าหลงเชื่อ ยันจ่ายเท่าเดิม 600-1,000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด