Breaking News : ด่วน! เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย

05 ธ.ค. 2563 เวลา 10:57 น.

Breaking News : เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิง วัย 26 ปี ลอบเข้าไทยมาจากท่าขี้เหล็ก

วันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 72/2563 พร้อมด้วย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมครบองค์ประชุม

เสร็จสิ้นการประชุม นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงผลการประชุมฯ ครั้งที่ 72/2563 โดยให้รายละเอียดสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุด ถือเป็นรายที่ 46 ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 26 ปี ทำงานที่สถานบันเทิงในท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางเข้าประเทศทางพรมแดนธรรมชาติ มาพร้อมกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 43, 44 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ผลตรวจไม่พบเชื้อ ได้กักกันสังเกตอาการอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มีอาการไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันพบเชื้อ รับตัวเข้ารักษาในห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์

“ผลจากการสอบสวนโรคไม่พบผู้สัมผัสเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ รายก่อนหน้านี้ ซึ่งมีประวัติการเดินทางและสัมผัสผู้อื่นในกลุ่มเดียวกัน และหลังจากที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก แม้ผลจะเป็นลบ แต่ก็ได้รับการกักกันตัวทันที” ผช.สสจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายแพทย์กิตติพันธุ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคืบหน้าของการสอบสวนโรค กรณีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 43, 44 และ 45 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ไม่มีอาการ ยังคงพักรักษาอยู่ที่ห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ การติดตามผู้สัมผัสในจังหวัดเชียงใหม่แยกเป็น 2 กรณี ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 43,44 และ 46 จำนวน 7 ราย ตรวจแล้ว 3 ราย ผลตรวจเป็นลบทั้ง 3 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ จำนวน 17 ราย โดยทั้งหมดจะถูกเก็บสิ่งส่งตรวจเมื่อครบ 5 วัน หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563