Breaking ข่าว

ครม.อนุมัติงบกลางช่วยเกษตรกร ครอบครัวละ 3 พันบาท

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,685 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วม ครอบครัวละ 3,000 บาท ในขณะที่ผู้ทำประกันภัยนาข้าวได้เพิ่มอีกไร่ละ 1,260 บาท
 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

วันที่ 8 ส.ค.60–นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางปี 2560 วงเงิน 1,685 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 36 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2560 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
 
โดยจะได้ครัวเรือนละ 3,000 บาท รวม 561,520 ครัวเรือน และต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนเกิดอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือได้เพียง 1 ด้าน และจะได้รับความช่วยเหลือภายใน 30 วัน

ขณะที่นายกัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า ชาวนาที่ทำประกันภัยนาข้าว และอยู่ในเขตภัยพิบัติน้ำท่วม จะเงินประกันภัยนาข้าวด้วย ไร่ละ 1,260 บาท 

ในขณะที่ นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัย ประเมินว่าปีนี้ บริษัทประกันภัยอาจต้องจ่ายเงินสินไหมทดแทนประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับน้ำผลกระทบน้ำท่วมทั้งปี ซึ่งรวมถึงผลกระทบน้ำท่วมในภาคใต้ด้วย โดยปีนี้คาดว่าจะมีชาวนาทำประกันภัย 27 ล้านไร่ สูงกว่าปีที่แล้วที่ทำประกันภัย 25 ล้านไร่

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานคณะรัฐมนตรีให้รับทราบผลกระทบน้ำท่วมในเดือนสิงหาคมนี้ มีพื้นที่เสียหาย 36 จังหวัด เป็นพื้นที่การเกษตร 4.44 ล้านไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 27,456 ไร่ ปศุสัตว์ โค กระบือ สัตว์ปีก ได้รับผลกระทบ 1.1 ล้านตัว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน