svasdssvasds

ห้ามหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย ทางข้ามแยก ฝ่าฝืนจับปรับ 500 บาท

ห้ามหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย ทางข้ามแยก ฝ่าฝืนจับปรับ 500 บาท

กทม. ปรับทางม้าลายแยกอโศกมนตรี เป็นพื้นที่จับปรับ ห้ามหยุด จอดทับเส้น ฝ่าฝืนจับปรับ 500 บาท ตาม พ.ร.บ.จราจร มาตรา 57

 

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เพจเฟซบุ๊ก สำนักการจราจรและขนส่ง - สจส. ได้เผยแพร่ข้อความพร้อมภาพทางม้าลายบริเวณแยกอโศกมนตรี มีการกำหนดเป็นพื้นที่จับปรับ โดยหากมีการหยุด หรือจอดรถทับทางม้าลาย นอกจากจะทำให้คนเดินถนนไม่ได้รับความสะดวกและเสี่ยงอันตรายแล้ว ยังผิดกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา 57 ที่ระบุไว้ว่า ห้ามจอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม หรือในระยะ 3 เมตร จากทางม้าลายหรือทางข้าม ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 บาท

 

related