อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

02 ม.ค. 2564 เวลา 7:57 น. 4

อีสานโพล เผยผลสำรวจ เรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ประจำปี 2563” หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน สูสีธนาธร อับดับ 2 ทิ้งห่างบิ๊กตู่ อันดับ 3

อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER)  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวลัแห่งปีของคนอีสาน ประจำปี 2563”

การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน และ 25-28 ธันวาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,224 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20

โดยให้กลุ่มตัวอย่างเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ แบบไม่มีตัวเลือกให้ ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

อีสานโพล เผยผลสำรวจ หญิงหน่อย อันดับ 1 นักการเมืองแห่งปี ขวัญใจคนอีสาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด