svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 77 % สนใจรถยนต์ไฟฟ้า

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 77 % สนใจรถยนต์ไฟฟ้า

คนไทย 77.68 % ระบุ สนใจรถยนต์ไฟฟ้า ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดัชนีคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองของโลกที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานความปลอดภัยมาโดยตลอด สะท้อนถึงปัญหาจากวิกฤติการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างและระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น โดยกว่า 35% ของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดจากควันจากท่อไอเสียรถที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน จากรถยนต์ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 10.9 ล้านคัน

ซึ่งหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหา PM2.5 ที่ประสบความสำเร็จในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก คือการออกนโยบายของภาครัฐและการให้การสนันสนุนการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ รัฐบาลจีนที่มีการออกนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะยาว เช่น การตรวจสอบการปล่อยไอเสีย หรือการดึงดูดคนให้มาใช้ EV มากขึ้น ด้วยการลดภาษี หรือให้สิทธิพิเศษคนที่ใช้รถไฟฟ้า เป็นต้น ส่งผลให้จีนเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดปัญหา PM2.5 ได้สำเร็จอย่างยั่งยืน

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ คนไทยกว่า 77 % สนใจรถยนต์ไฟฟ้า

และจากปัญหาดังกล่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ GWM สำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้ รถยนต์ของผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Get to Know Thai Consumers

ซึ่งผลการสำรวจระบุว่า ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้า สูงถึง 77.68% โดยในจำนวนนี้ ให้เหตุผลว่า เป็นการช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 28.97 % มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 26.88% และอีก 16.96% มองว่าจะช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาในระยะยาว

related