Spring News

สภากาชาด แจงบุคลากรติดโควิด-19 เข้ามาปฏิบัติงานในสภากาชาด

12 ม.ค. 2564 เวลา 9:48 น.

แถลงการณ์สถากาชาดไทย เรื่องบุคลากรสภากาชาดไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ปรากฎว่ามีบุคลากรสถากาชาดไทย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอ่างทอง และเข้ามาปฏิบัติงานภายในสภากาชาดไทย สภากาชาดได้มีการออกหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวดังนี้

สภากาชาด แจงบุคลากรติดโควิด-19 เข้ามาปฏิบัติงานในสภากาชาด

สภากาชาด แจงบุคลากรติดโควิด-19 เข้ามาปฏิบัติงานในสภากาชาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด