svasdssvasds

ส่อง 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่กันชัด ๆ มีอะไรบ้าง !

ส่อง 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่กันชัด ๆ มีอะไรบ้าง !

พามาส่องสาระสำคัญ 5 มาตรการ "เยียวยาโควิด-19" รอบใหม่ พร้อมรายละเอียดของ "เราชนะ" โครงการล่าสุดที่รัฐบาลออกมารับมือโควิด-19 มาดูรายละเอียดต่าง ๆ กันว่ามีอะไรบ้าง

เมื่อวิกฤตโควิด-19 มาอีกรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งในรอบแรก และรอบสองที่กำลังเกิดอยู่ในตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำได้ในตอนนี้คือการอัดเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้เกิดการใช้จ่ายเพื่อให้เม็ดเงินไหลลงระบบเศรษฐกิจ

ส่อง 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่กันชัด ๆ มีอะไรบ้าง !

ล่าสุดวันนี้ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีข้อสรุปความคืบหน้าของมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รอบสอง สรุป 5 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่1 ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก โดยมาตรการนี้ มีข้อกำหนดสำคัญให้สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนจะเป็นการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไขโดยรายละเอียดมอบหมายให้กระทรวงการคลังชี้แจงต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรกเท่านั้น

มาตรการที่ 2  ลดค่าน้ำ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้ กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 การเยียวยาโควิดตามมาตรการนี้สงวนไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ มาตรการที่ 3  ช่วยเหลือ ค่าอินเทอร์เน็ต โดยครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือร่วมกับผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ ในการสนับสนุนการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมทั้ง สนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ส่อง 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19รอบใหม่กันชัด ๆ มีอะไรบ้าง ! มาตรการที่ 4  โครงการคนละครึ่ง ให้ขยายสิทธิ์เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ์ สำหรับความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม นี้ ก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป   และมาตรการที่5 มาตรการ เราชนะ โดยจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาท 2 เดือน เป็นมาตรการล่าสุดจากรัฐบาล หลังที่ประชุม ครม.สรุปรายละเอียดความช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบใหม่ครั้งนี้ ได้กำหนด เงินเยียวยา ที่เหมาะสม อยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการเราชนะ

อย่างไรก็ตามจะมีการนำไปเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งประชาชนได้รับเงินเยียวยาก้อนนี้ ภายในสิ้นเดือนมกราคม หรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป  

related