"กรมอนามัย" เผยผลสำรวจ ประชาชนยังกังวล หวั่นใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัว

14 ม.ค. 2564 เวลา 3:09 น.

กรมอนามัย เผย ผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 พบประชาชนยังคงกังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 52.3 และหวั่นผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อ โดยไม่รู้ตัว พร้อมเน้นย้ำประชาชนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร

 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจอนามัยโพล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2564 ประเด็นความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 จำนวนผู้ตอบ 1,359 คน

 

 พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.3 กังวลมากต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ        ผู้อื่นที่พบปะติดเชื้อโดยยังไม่รู้ตัว ร้อยละ 39.1 รองลงมาคือ ตัวเองและคนในครอบครัวอาจติดเชื้อร้อยละ 25 และผู้อื่นไม่ป้องกันตนเองในที่สาธารณะและที่แออัด ร้อยละ 24.9 

 

 กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง ที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่าง ๆ