ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำพิพากษาศาลฎีกาฯ ยึดทรัพย์ "ภรรยาอริสมันต์"

15 ม.ค. 2564 เวลา 5:04 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ของ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ภรรยาของ "อริสมันต์"

วันที่ 15 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน คดีหมายเลขดำที่ อม.อร.7/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อม.อธ. 13 /2563 ระหว่าง อัยการสูงสุดผู้ร้อง กับ นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง ผู้ถูกกล่าวหา และผู้ร้องคัดค้าน ประกอบด้วย นางสาวจันทาภา พิษณุไวศยวาท, บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง จำนวน 23 หน้า 

ทั้งนี้ เมื่อ 11 ก.ย.2563 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีคำพิพากษาในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ พิพากษายืน ตามศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ภรรยานายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 11 รายการรวม 42,816,226.64 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยเห็นว่าอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลฎีกาฯ ของผู้ถูกล่าวหา และ น.ส.จันทภา พิษณุไวศยวาท ผู้คัดค้านที่ 1 ฟังไม่ขึ้น