ข่าว

ชาวฮ่องกงผวา! ข่าวคนตาย เพราะ “ไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อน”

นักวิชาการในฮ่องกงเตือนว่า ข่าวเรื่องผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนในปีนี้ถูกขยายความให้รุนแรงเกินจริงด้วยการนำไปเปรียบเทียบกับเหตุโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) ระบาดในปี 2546 ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น 

วันที่ 9 ส.ค.60–ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ China.org.cn อ้างรายงานหนังสือพิมพ์ไชนาเดลีว่า ศูนย์คุ้มครองสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขฮ่องกงแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมถึง 6 สิงหาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนแล้ว 324 คน เทียบกับไข้หวัดใหญ่ฤดูหนาวที่มีผู้เสียชีวิต 442 คนในปี 2558 และ 171 คนในปี 2559 แต่สื่อบางแห่งรายงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนคร่าชีวิตคนในฮ่องกงมากกว่าช่วงโรคซาร์สระบาดในปี 2546 ที่มีผู้เสียชีวิต 299 คนระหว่างวันที่ 10 มีนาคมถึง 23 มิถุนายน หรือร้อยละ 17 ของผู้ป่วย

อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ กวน อี้ ผู้อำนวยการห้องทดลองปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และศูนย์วิจัยไข้หวัดใหญ่ มหาวิทยาลัยฮ่องกงเตือนว่า ตัวเลขทั้งสองโรคไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ การรายงานข่าวแบบขยายความเกินจริงจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนมักเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วจากโรคเรื้อรังและภูมิคุ้มกันอ่อนแอ นอกจากนี้ โรคนี้ยังทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ทำให้เสียชีวิตได้ ขณะที่ซาร์สคร่าชีวิตผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ ศูนย์คุ้มครองสุขภาพประเมินว่า ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ฤดูร้อนจะไม่ถึงร้อยละ 2.1 ของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักหายภายใน 2-7 วัน