svasdssvasds

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง นายกฯ กับงานตำรวจ 91.8 % ระบุ "ยาเสพติด" คือสิ่งที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐต้องเร่งแก้ปัญหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ  นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง นายกฯ กับงานตำรวจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,675 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

ซูเปอร์โพล เผย กว่า 91 % ระบุ ยาเสพติด คือสิ่งที่ตำรวจต้องเร่งแก้ปัญหา

related