อย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาวอุณหภูมิลดฮวบ 4-6 องศาตั้งแต่พรุ่งนี้

17 ม.ค. 2564 เวลา 11:33 น.

อุณหภูมิเตรียมลดฮวบอีก ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ความหนาวยังคงอยู่กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

คำเตือน อย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาวเข้าตู้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า ในช่วงของวันที่ 21 - 23 ม.ค. 64

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือบริเวณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 21 – 23 ม.ค. 64 นี้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคเหนือวันที่ 18 - 21 ม.ค. 64อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

วันที่ 22-23 ม.ค. 64อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลางวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วงวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนในวันที่ 21-23 ม.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วงลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด