โควิด-19 ติดแล้วไม่แสดงอาการ ยิ่งประเมินคุณภาพวัคซีนยาก

17 ม.ค. 2564 เวลา 12:40 น.

เปิด 4 ระดับความรุนแรงหลังติดโควิด-19 หมอยง ชี้ ติดโควิดไม่สดงอาการ ทำให้ประเมินคุณภาพวัคซีนได้ยาก

ก่อนที่จะเข้าใจประสิทธิภาพของวัคซีน  เรามาเข้าใจเรื่องความรุนแรงของโรคโควิด 19
องค์การอนามัยโลกแบ่งความรุนแรงของโรคโควิด 19 เป็น เล็กน้อย  ปานกลาง รุนแรง และเสียชีวิต

1  ผู้ป่วยที่เป็นเล็กน้อยประกอบไปด้วย ผู้ที่ไม่มีอาการแต่ตรวจพบไวรัสในลำคอ มีอาการเล็กน้อยไม่ได้รับการรักษา มีอาการ กินยา แต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์การแยกตัว ที่ไม่ได้ต้องการการรักษา 

2  อาการปานกลาง จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ได้ให้ออกซิเจน หรือ ถ้าให้ออกซิเจนก็ให้แบบเสียบจมูก หรือครอบจมูก

3  ผู้ป่วยมีอาการมากหรือหนัก ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและต้องให้ออกซิเจนแบบ High Flow  ใส่ท่อช่วยหายใจ  ใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องพยุงปอด

4  ผู้ป่วยที่เสียชีวิต จะตัดสินกันภายใน 60 วันการตัดสินประสิทธิผลของวัคซีน จะมีการพูดกันถึงการป้องกันโรคในระดับไหน  ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการในการประเมินวัคซีน จะยากมากเพราะไม่ได้มีการตรวจเชื้อทุกราย หรือสุ่มตรวจเชื้อเป็นระยะ ส่วนใหญ่จะเน้นตั้งแต่มีอาการขึ้นไป หรือ ต้องนอนโรงพยาบาล
ตอนต่อไปเล่าเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด