Spring News

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ปอดอักเสบเพิ่มเลื่อนถอดเครื่องช่วยหายใจ

18 ม.ค. 2564 เวลา 6:10 น. 2

เลื่อนถอดเครื่องช่วยหาย ผู้ว่าฯสมุทรสาคร หลังอาการทรุด พบปอดอักเสบเพิ่ม และดื้อยาปฏิชีวนะบางตัว

18 ม.ค. 64 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส ว่า ผลการเพาะเชื้อใน 24 ชั่วโมง พบว่า ตอบสนองกับยาปฏิชีวนะบางตัวดี แต่ก็มีการดื้อยาปฏิชีวนะบางตัว ดังนั้นจึงต้องมีการให้ยาปฏิชีวนะ เพิ่มเติม อีก 1-2 ตัว เนื่องจากเสมหะค่อนข้างเยอะ การควบคุมการติดเชื้อในปอดทำได้ดีระดับหนึ่ง และเอกซเรย์ปอดพบว่าการอักเสบดูเหมือนว่าจะเยอะขึ้น ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่โควิด-19 เพราะการรักษาโควิด-19 การให้ยาต่างๆ นั้นจบไปแล้ว แต่เนื่องจากเดิมปอดท่านผู้ว่าถูกโจมตีจากโควิดจึงทำให้เกิดรอยโรคอยู่ก่อน จึงมีโอกาสถูกเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมเข้าไปได้ง่าย เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าหากเป็นเช่นนี้ คงต้องเลื่อนการถอดเครื่องช่วยหายใจไปก่อน เพื่อดูดเอาเสมหะต่างๆ ซึ่งยังค่อนข้างเยอะ

เมื่อถามว่าเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาในห้องความดันลบ ดังนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ศ.นพ. ประสิทธิ์ กล่าวว่าการรักษาในห้องความดันลบนั้นคือการป้องกันไม่ให้เชื้อที่อยู่ในห้อง หลุดออกมาข้างนอกได้ แต่เชื้อที่อาจจะมีอยู่เดิมไม่ได้หายไปไหน และโดยปกติร่างกายคนเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่ เช่น แบคทีเรียจะมีอยู่ในเสมหะ หากปกติก็จะถูกขับออกมา ทั้งนี้เป็นเรื่องที่พบได้ในห้องไอซียู มาตรฐานการแพทย์จึงต้องมีการดูแลห้องไอซียูให้ปลอดเชื้อ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด