Spring News

ประเทศใดที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากที่สุด เทียบกับสัดส่วนประชากร ?

19 ม.ค. 2564 เวลา 7:51 น.

อิสราเอล เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากที่สุดในเวลานี้ เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร

หลังจากโควิด-19 ระบาดทั่วโลกมาเป็นเวลากว่าปี ก็มีหลายประเทศได้ทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไป แล้ว ซึ่งถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรพบว่า ในวันนี้ อิสราเอล คือ ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วมากที่สุด โดยประชาชน 1 ใน 4 ประเทศ หรือ 25.91 % ได้รับวัคซีนแล้ว

โดย 10 อันดับแรก ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุด เทียบกับสัดส่วนประชากร มีดังนี้

ประเทศใดที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากที่สุด เทียบกับสัดส่วนประชากร ?

ประเทศใดที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วมากที่สุด เทียบกับสัดส่วนประชากร ?

ภาพโดย Alexandra_Koch จาก Pixabay 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด