Spring News

ดูชัด ๆ ! ผู้ได้สิทธิ "เราชนะ" คุณสมบัติที่ได้แน่มีอะไรบ้าง ?

19 ม.ค. 2564 เวลา 10:02 น. 9

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของใครหลายคนก็ว่าได้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 ม.ค. 2564 ได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเยียวโควิด-19 รอบ 2 ผ่านโครงการเห็นชอบในรายละเอียดโครงการเราชนะโดยเปิดลงทะเบียนผ่านโครงการ www.เราชนะ.com เบื้องต้นประมาณล้านสิทธิ ให้คนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เดือนละ 3,500 บาท พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.2564

ดูชัด ๆ  ! ผู้ได้สิทธิ "เราชนะ" คุณสมบัติที่ได้แน่มีอะไรบ้าง ?

จะพาไปส่องดูกันชัด  ๆ อีกรอบหลัง ครม. เคาะแล้วว่าใครมีคุณสมบัติที่ได้แน่ ๆ ดังนี้

- เกษตรกร

- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนเงินจะโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติติดต่อกัน 2 เดือน ได้รับวงเงินแรก 675 – 700 บาท จากนั้นได้ครั้งละ 675 -700 บาท ทุกศุกร์ ในวันที่ 12 ,19 ,26 ก.พ. และ 5 ,12, 19 ,26 มี.ค. 2564

- ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 15 ล้านราย โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 1.5 ล้านราย กลุ่มนี้อยู่แอปฯเป๋าตัง เริ่มกดยืนยันสิทธิได้วงเงินครั้งแรก 3,000 บาท จากนั้นรับเงินครั้งละ 1,000 ทุกพฤหัสบดี วันที่ 25 ก.พ. 4, 11 ,18 มี.ค. 2564

-ผู้ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ 29 ม.ค.- 22 ก.พ.2564 จะได้วงเงินครั้งแรก 3,000 บาท จากนั้นรับเงินครั้งละ 1,000 บาท ทุกพฤหัสบดีครั้งละ 1,000 วันที่ 25 ก.พ. 4 ,11 ,18 มี.ค. 2564

- ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ไม่ได้รับบำนาญ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

-มีเงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

-มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

หากเข้าเกณฑ์เหล่านี้ ไม่ต้องลงทะเบียนจะได้สิทธิโดยอัตโนมัติ ย้ำให้สิทธิไม่ให้เงินสด

.

แต่อย่างไรก็ตามแต่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและได้รับสิทธินี้ด้วยจะไม่สามารถกดเงินสดได้ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่าง ๆ ตามรูปแบบโครงการคนละครึ่ง

- ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนใด ๆ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิผ่าน โครงการ www.เราชนะ.com  โดยพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค.2564

ทั้งนี้ผู้ที่จะไม่ได้สิทธิผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ อาชีพอิสระแต่รายได้สูง (ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก) ในขณะที่นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า วันนี้ครม.อนุมัติหลักการมาตรการเยียวไปแล้วเน้นย้ำช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึง ดังนั้นใครเข้าเกณฑ์ก็ลองศึกษารายละเอียดกันอีกสักครั้งเพื่อรักษาสิทธิของท่าน

ดูชัด ๆ  ! ผู้ได้สิทธิ "เราชนะ" คุณสมบัติที่ได้แน่มีอะไรบ้าง ?

โดยนายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค

ดูชัด ๆ  ! ผู้ได้สิทธิ "เราชนะ" คุณสมบัติที่ได้แน่มีอะไรบ้าง ?

โดยการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับสิทธิจะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ซึ่งความช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ส่วนรายเอียดอื่น ๆ สามารถดูได้ตามกราฟฟิก

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ (1) ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ (2) ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ (3) ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ ทั้งนี้ สำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด