Spring News

เราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ สรุปทุกคำถามที่นี่

20 ม.ค. 2564 เวลา 2:52 น. 24

โครงการเราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ รับเงิน - ใช้จ่ายผ่านช่องทางไหนบ้าง? รวมทุกคำถาม ตอบคลายข้อสงสัยที่ชัดเจนที่นี่

เราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ สรุปทุกคำถามที่นี่

โครการเราชนะ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 29 ม.ค. 2564 ครอบคลุม 31 ล้านคน เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และจะตัดเงินคืนระบบทันทีแม้จะใช้ไม่ครบจำนวน

เราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ สรุปทุกคำถามที่นี่

ใครได้แบบไม่ต้องลงทะเบียน - ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ยืนยันใช้สิทธิแล้ว (เนื่องจากมีรายชื่อในฐานข้อมูลของรัฐ) 

ใครไม่ได้แน่ๆ - ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 , ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาตามรายได้เมื่อประชาชนลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com จะมีส่วนสำคัญคือ

1. เป็นผู้ที่มีรายได้ทั้งปีหลังหักภาษีไม่เกิน 3 แสน (ตามรอบปีนั้นๆ)

2. เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ตามรอบปีนั้นๆ)

เราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ สรุปทุกคำถามที่นี่

การโอนเป็นไปตามรอบสิทธิของแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะไม่ได้รับวงเงินโครงการเราชนะเต็ม 3,500 บาท แต่จะใช้การจ่ายแบบท็อปอัพเพิ่มเข้าไปให้ครบเมื่อรวมจากของเดิมที่ได้รับ ดังนี้ 

- กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยอยู่แล้ว 800 จะได้เงินเราชนะเพิ่ม 2,700 บาท แบ่งเป็นรอบโอนเงิน 675 บาท/สัปดาห์ 4 งวด

- กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับเงินช่วยอยู่แล้ว 700 จะได้เงินเราชนะเพิ่ม 2,800 บาท แบ่งเป็นรอบโอนเงิน 700 บาท/สัปดาห์ 4 งวด

*เริ่มโอนเงินงวดแรกเดือน ก.พ. ทุกวันพฤหัสที่ 5, 12, 19, 26 และงวดเดือน มี.ค. ทุกวันศุกร์ที่ 5, 12, 19, 26

เราชนะ ลงทะเบียนวันไหน บัตรคนจนเงินเข้าเมื่อไหร่ สรุปทุกคำถามที่นี่

ส่วนกลุ่มอื่นที่ลงทะเบียนผ่านเว็บ www.เราชนะ.com หรือกลุ่มที่กดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง ถ้าผ่านเกณฑ์จะเริ่มโอนเงินวันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 3,000 บาท และอีก 4 ครั้ง คือ วันที่ 25 ก.พ. , 4 มี.ค. , 11 มี.ค. , 18 มี.ค. รวม 7,000 บาท (3,500 บาท 2 เดือน)

 

สิ่งที่ต้องรู้

- ไม่ต้องแย่งลงทะเบียนเราชนะ เพราะไม่ใช่ระบบมาก่อนรับสิทธิก่อน แต่จะพิจารณาจากรายชื่อทุกคนที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตามเกณฑ์ข้างต้น

- ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง เงินจะโอนเข้าสู่แอปเพื่อให้นำไปใช้จ่าย

- ต้องมีมือถือในการสแกนใช้จ่าย

 

เปิดเหตุผล โครงการเราชนะ ที่ไม่แจกเป็นเงินสด สรุปออกมาเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

1.ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด

2. ควบคุมยาก เดี๋ยวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาทิ ซื้อเหล้า

3. ไม่ต้องการให้ใช้จ่ายกับร้านค้าใหญ่ อยากให้ช่วยพ่อค้าแม่ค้า คนตัวเล็กๆด้วยกัน

4. คนไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวให้เอาเงินจากโครงการเราชนะไปซื้อ จะจัดหามือถือราคาไม่แพงมาจำหน่าย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด