Spring News

ปลดล็อกเชียงใหม่ สถานบันเทิงเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม

20 ม.ค. 2564 เวลา 4:07 น.

ข่าวดี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินใจปลดล็อกสถานบันเทิงให้กลับมาเปิดให้บริการได้ถึง 4 ทุ่มหลังตรวจสอบเข้มไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ครบสัปดาห์

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า เป็นวันที่7แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

จึงพิจารณายกเลิกคำสั่งที่6/2564 และคำสั่งที่7/2564 และอนุญาตให้สถานประกอบการร้านอาหาร สามารถจำหน่ายและให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 4 ทุ่ม มีผลตั้งแต่วันที่20มกราคม 2564 เพื่อผ่อนคลายให้สถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว มาเป็นเวลากว่า 2สัปดาห์ ให้กลับมาประกอบกิจการได้เหมือนเดิม และให้แรงงานในภาคบริการกลับมามีรายได้ตามปกติ 

พร้อมกันนี้ ได้ผ่อนคลายให้ตลาดนัด และถนนคนเดิน กลับมาเปิด ทำการค้ากันได้ตามปกติ มีผลตั้งแต่วันที่20ม.ค.2564 โดยขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ ไม่ประมาท และปฎิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชิ้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ปลดล็อกเชียงใหม่ สถานบันเทิงเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม

ปลดล็อกเชียงใหม่ สถานบันเทิงเปิดได้ถึง 4 ทุ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด