ปิด วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ ต่อไร้กำหนดจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะดีขึ้น

20 ม.ค. 2564 เวลา 5:53 น.

วัดเจดีย์ วัดดังที่คนแห่เข้าสักการะ ไอ้ไข่ ประกาศปิดต่ออีกไม่มีกำหนดสนองนโยบายมหาดไทย จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ ประกาศล่าสุดวันนี้ ขยายเวลาปิดเข้าสักการะต่อไร้กำหนด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 6 จนกว่าจะมีนโยบายผ่อนปรน เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในอนาคต

“เพื่อปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และคำสั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 4 ม.ค.64และ วันที่ 6 มกราคม 2563 (ฉบับด่วนล่าสุด) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิตของผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในวัด”

วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) จึงของดให้การบริการในการสักการะบูชา (ดอกไม้ ธูป เทียน จุดประทัด) และการบริการคัดกรอง และอื่นๆทุกรูปแบบ และปิดสถานที่ งดทุกกิจกรรมในการสักการะบูชา ทุกท่านที่ต้องการเดินทางไปวัดเจดีย์(ไอไข่) ในห้วงนี้ ทุกท่านควรงดเดินทาง หรือหากท่านมีความจำเป็นที่จะเดินทาง จะต้องดูแล และช่วยเหลือตนเอง  และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เริ่มขยายระยะเวลาตั้งแต่ 19  มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด