ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

20 ม.ค. 2564 เวลา 16:59 น. 3

เช็กด่วน! ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-พ่อค้า-พนักงานออฟฟิศ-ทารก 6 เดือนติดจากพ่อแม่

วันที่ 21 ม.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เผยสรุปกทม. พบผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 - 20 ม.ค. 64 รวม 619 ราย

จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ 19 ม.ค. 64 (606 ราย) เป็นคนต่างจังหวัดที่ Admit รพ.ในพื้นที่ กทม. 142 ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 464 ราย

การติดเชื้อในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน

Timeline แถลงไปแล้ว 518 ราย วันนี้ มี Timeline ผู้ติดเชื้อที่อยู่ใน กทม. ซึ่งได้สอบสวนโรคแล้วเสร็จเพิ่มอีก 28 ราย 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่มีดังนี้

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

 

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดกทม. 28 ราย พนักงาน รพ.ศิริราช-ทารก 6 เดือน-พ่อค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด