ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ"วังจันทร์วัลเลย์" ต้นแบบ Smart City

29 ม.ค. 2564 เวลา 4:37 น.

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์

จากเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ "วังจันทร์วัลเลย์" ให้กลายเป็น Smart City เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) เพื่อรองรับการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์กับประเทศ

ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในพื้นที่ "วังจันทร์วัลเลย์" จำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการบริหารได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center: IOC) เพื่อเป็นศูนย์กลางดูแล, ควบคุม, สั่งการ และบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในพื้นที่

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์

โดยภายใน ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (IOC) มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น พร้อมพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 3,700 ตารางเมตร มีห้องสัมมนาขนาดใหญ่ ห้องประชุม ห้องควบคุมปฏิบัติการ (Control Room) พื้นที่สำนักงาน และห้องน้ำสำหรับผู้พิการทุกชั้น ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน LEED ในระดับ Certified ซึ่งเป็นระบบอาคารเขียวที่ถูกนำมาใช้ทั่วโลก เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง, ประสานและสั่งการ บริหารจัดการเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานและผู้คนที่ปฏิบัติงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ

ซึ่งวันนี้เราจะพามาดู "ระบบอัจฉริยะภายในตัวอาคาร" แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ เริ่มจาก

ห้องควบคุมปฏิบัติการ (Control Room)

สำหรับควบคุมและสั่งการระบบปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีระบบปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่

- ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ แบบ Real-time ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบรวบรวมน้ำเสีย

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์ - แสดงปริมาณการรับจ่ายสาธารณูปโภคแบบ Real-time โดยรับข้อมูลมาจาก Smart Meter ที่ติดตั้งใน Tie-in Building และสามารถคำนวณค่าบริการรวมถึงออกใบแจ้งหนี้

- ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์งานระบบของอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ Access Control ระบบลิฟต์ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบ Fire Alarm ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบ Public Address

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์

- แสดงผลควบคุมและสั่งการ ระบบ CCTV ระบบ Fire Alarm ระบบ Smart Parking ระบบ Network Monitoring System ระบบ Bus Tracking ระบบ Environmental Monitoring System ระบบ Emergency Phone

- ตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน Substation

ห้อง Smart Meeting Room

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์ - มีลักษณะเป็นห้องประชุม ความจุ 40 คน มีระบบประชุมทางไกล พร้อมจุดเด่นคือกระจกไฟฟ้าที่เปลี่ยนสถานะจากใสเป็นขุ่นเพื่อให้ผู้ประชุมสามารถมองทะลุมายังห้อง Control Room ได้ ซึ่งภายในห้องได้ถูกออกแบบให้มีอุปกรณ์ล้ำสมัยที่ให้การประชุมเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น จอ Video Wall แบบ 3x3 ขนาดจอ 55 นิ้วและจอแสดงผลขนาด 75 นิ้ว 2 ชุด และจอ Smart Touch-screen Interactive Display ขนาด 70 นิ้ว สามารถเขียนหน้าจอและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ หรือส่งทางอีเมล์ได้ แสดงผลบนจอภาพโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับคอมพิวเตอร์ Tablet โทรศัพท์มือถือ สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงหรือระบบไร้สายผ่าน Tablet เช่น ลำโพง สวิตช์ควบคุมไฟแสงสว่าง

การจะเป็น Smart City หรือ เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม วันนี้จะพาไปชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Intelligent Operation Center: IOC ที่ถือเป็นศูนย์กลางการควบคุม สั่งการของ วังจันทร์วัลเล่ย์ อย่างไรก็ตาม "วังจันทร์วัลเลย์" ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวคิด Smart Natural Innovation Platform เพื่อเป็น Smart City เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจภายในโครงการ หากใครที่มีความสนใจสามารถขับรถออกจาก กรุงเทพฯ ด้วยระยะทางเพียง 160 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) กิโลเมตรที่ 66 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด