ไมค์ ภาณุพงศ์ บุกยื่นหนังสือเรียกร้องให้ ปชช.ได้รับเยียวยาโควิดทั่วถึง

22 ม.ค. 2564 เวลา 8:57 น. 2

"ไมค์ ภาณุพงศ์" เดินทางมายื่นหนังสือหน้ากระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนได้รับการเยียวยาโควิด-19 อย่างเท่าเทียม ขีดเส้น 1 สัปดาห์

วันที่ 22 ม.ค.64 บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ “ไมค์” ประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย อ่านข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเพื่อเร่งการช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในกระทรวงและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจปิดประตูรั้ว ใส่โซ่กุญแจและส่งเพียงตัวแทนมารับจดหมายปิดผนึกจากไมค์ 

โดยก่อนที่จะมีการส่งตัวแทนไมค์พยายามเข้าไปภายในกระทรวง แต่ประตูถูกปิดจึงสร้างความไม่พอใจให้กับมวลชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาร่วมสมทบ และพยายามดึงประตูให้เปิดออก ทั้งนี้ข้อความภายในจดหมายเปิดผนึกมีรายละเอียดดังนี้

จดหมายเปิดผนึกจากราษฎรถึงรัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลังเรื่อง ขอให้ลดงบสถาบันกษัตริย์ และงบกองทัพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉิน

ด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระลอกสองในประเทศ ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ส่งผลให้พี่น้องประชาชนต้องประสบความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลับไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่า มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงเงินเยียวยาจากโครงการคนละครึ่งเฟสสอง 

ทั้งจากที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และจากที่ประชาชนต้องแย่งชิงกันลงทะเบียนรับสิทธิจากโครงการดังกล่าวจนสิทธิเต็มในเวลาไม่ถึงนาที เหตุเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อตอกย้ำว่ามาตรการเยียวยาประชาชนของรัฐบาลล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น ราษฎรจึงขอเสนอแนะให้พิจารณาตัดลดงบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสมแก่เวลา หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ เช่น งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีจำนวน 37,228ล้านบาท และงบประมาณของกองทัพ ซึ่งมีจำนวน 223,467.7 ล้านบาท และนำมาใช้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนดังต่อไปนี้ 

1. เยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม โดยให้รัฐเยียวยาประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปด้วยเงินรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า เดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณราว 525,000 ล้านบาท หากตัดลดและโยกย้ายงบที่ไม่จำเป็นข้างต้นรวมกับงบประมาณที่คงเหลือจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรงการคลังกู้เงิน ฯ ก็จะมีงบประมาณเพียงพอเยียวยาประชาชนได้อย่างถ้วนหน้า 

2. นำเข้าและกระจายวัคซีนโควิด-19 แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทันท่วงที และเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโรคและเสริมสร้างความมั่นใจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

3. ลดหรือช่วยอุดหนุนค่าครองชีพของประชาชน ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่ไฟฟ้า ค่าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโดยสาร อย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน และสำหรับนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีการลดค่าเล่าเรียนพร้อมทั้งช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ด้วย 

ทั้งนี้ การบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศ ย่อมสำคัญกว่าการเทิดทูนพระเกียรติซึ่งไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการจัดซื้อซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณีในช่วงที่มิได้เกิดสงคราม จึงขอให้รัฐบาลตัดสินใจโดยยืดถือประโยชน์ของคนส่วนมากเป็นหลัก มิใช่เพื่อคนส่วนน้อยเพียงไม่กี่ตระกูล

ก่อนการแยกย้ายไมค์ ได้กล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่าจะให้เวลาดำเนินการจากภาครัฐภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยืนยันว่าจะกลับมาอีกครั้งที่กระทรวงการคลังพร้อมกลุ่มผู้ชุมนุมที่จำนวนมากขึ้นกว่าวันนี้

ไมค์ ภาณุพงศ์ บุกยื่นหนังสือเรียกร้องให้ ปชช.ได้รับเยียวยาโควิดทั่วถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด