Spring News

"หมอยง" ไขข้อสงสัย ทำไม "วัคซีนโควิด" ไม่ฉีดให้เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี

24 ม.ค. 2564 เวลา 2:13 น. 3

"หมอยง" ไขข้อสงสัย ทำไมไม่ฉีด "วัคซีนโควิด" ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีก่อน และคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่อง "วัคซีนโควิด-19" ระบุว่า

วัคซีนโควิด - 19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก

วัคซีนโควิด พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ยังไม่มีการศึกษาใด ในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี การขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีน จนกว่าจะมีการศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็ก จึงจะมีการนำมาใช้ได้ น่าจะมีข้อมูลปลายปีหรือปีหน้า

โควิด 19 ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรง และมีอัตราตายที่ต่ำมากมาก จะเป็น 1 ใน พันหรือหมื่นทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็ก

นอกจากนี้ การติดเชื้อในเด็ก ขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิด พบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง3เท่า

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัคซีน โควิด 19 ยังไม่ให้ในเด็ก ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด