กทม.แนะสถานศึกษา 3 มาตรการป้องกัน "โควิด-19" รับเปิดเรียนรอบใหม่

27 ม.ค. 2564 เวลา 0:58 น.

ศบค.กทม.กำชับสำนักงานเขต เร่งตรวจเข้มสถานประกอบการ ยึดกฎเหล็กมาตรการป้องกันโควิด-19 ย้ำ 3 มาตรการป้องกัน รับเปิดเรียนรอบใหม่

 

 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 14/2564 

 ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งการรายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับแจ้งจากการระบาดรอบใหม่ ตั้งแต่ 15 ธ.ค.2563 ถึงปัจจุบัน แบ่งตามความเสี่ยง พบว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้มีจำนวนมากที่สุด แต่ที่น่าเป็นห่วงในการติดเชื้อจากการไปยังสถานที่ชุมนุมคนอาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานเลี้ยงต่างๆปัจจุบันมีรายงานการติดเชื้อมากขึ้น ศบค.กทม.จึงขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสถานที่ชุมนุมของประชาชาเพื่อให้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

 

 รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร งดการนั่งรับประทานอาหารในร้านหลังเวลา 21.00 น.อย่างเด็ดขาด

 

 

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดการเรียนการสอน ซึ่งคาดว่าอาจเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ในเร็ววันนี้ ศบค.กทม.ขอนำเสนอแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงโรคโควิด-19 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ ประกอบด้วย

1. ขอให้ผู้ปกครองทำการคัดกรองบุตรหลานก่อนไปโรงเรียน หากพบบุตรหลานมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไป หรือมีอาการร่วมกันน้ำมูกและไอ หรือมีผื่น หรือแผลในปาก หรือตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือตามร่างกาย หรือถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำหรือมูกเลือด 1 ครั้ง หรือมีอาการตาแดงและขี้ตามาก ขอให้อยู่บ้านหรือ นำพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา หรือแจ้งโรงเรียนเพื่อประสานศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่คัดกรองเบื้องต้น

2. ครูทำการคัดกรองเด็กนักเรียน “ก่อนเข้าโรงเรียน” หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ขอให้ผู้ปกครองพากลับบ้านหรือพาไปพบแพทย์

3. ระหว่างวันขอให้ครูประจำชั้น หรือครูผู้สอน สังเกตอาการ หากพบนักเรียนมีอาการข้างต้น ให้แยกเด็กที่มีอาการออกจากกลุ่มเด็กปกติ ติดต่อให้ผู้ปกครองพากลับบ้าน และแนะนำให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์

 สำหรับการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง ซึ่งกำหนดสุ่มตรวจทุก 3 เดือน ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนม.ค. - ก.พ. ครั้งที่ 2 เดือน เม.ย. - พ.ค. และครั้งที่ 3 เดือน ส.ค. - ก.ย.2564 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด