Spring News

จ่ายประกันสังคมลดลง VS เราเหลือเงินไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

28 ม.ค. 2564 เวลา 6:24 น. 5

ข่าวดีของมนุษย์เงินเดือน และใครที่ส่งประกันสังคมเองเพราะเดือน ก.พ. และมี.ค. 2564 นี้จะมีการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 วันนี้จะพาดูรายละเอียดอีกครั้ง และพาไปเทียบดูว่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วนำไปซื้ออะไรได้บ้าง ?

ในที่สุดคณะรัฐมนตรี (ครม.)ก็ได้มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอีกครั้งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ วันนี้จะพามาส่องเพื่อความเข้าใจตรงกันอีกสักครั้งว่าการลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 หลังลดจ่ายเงินเข้าสมทบแล้วจะเหลือเงินเท่าไหร่ นายจ้างจ่ายเท่าไหร่ และมาตรการนี้รัฐมองว่าจะช่วยผู้ประกันตนได้กี่คน และจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่

ส่องดูชัดๆอีกครั้งว่าลดเท่าไหร่ทั้ง2มาตรา

ทั้งนี้โดยปกติแล้วมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศอย่างเรา ๆ จะถูกหักเงินค่าจ้างทุกเดือนเพื่อจ่ายเข้าไปสมทบเงินประกันสังคม ซึ่งจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในส่วนของกลุ่มคนที่ทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ หรือคนที่ลาออกจากงานประจำไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนั้นบางคนก็ยังจะส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยตัวเอง ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มคือผู้ประกันตนมาตรา 39

อย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวเป็นการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 จะเป็นการลดเงินสมทบงวดเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ส่วนรายละเอียดหลัก ๆ คือจะเป็นการลดให้ช่วง 2 เดือน คือ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 จากเดิมที่เคยถูกหักเข้าสมทบเงินประกันสังคมร้อยละ 3 ของเงินเดือนค่าจ้างก็จะถูกหักร้อยละ 0.5 หรือจะอยู่ที่ประมาณ 75 บาท  ส่วนนายจ้างให้จ่ายสมทบให้เราเท่าเดิมคือ ร้อยละ 3

อย่างเช่น ถ้าคุณได้เงินเดือน 15,000 บาท ก็จะถูกหักไปจ่ายเข้าสมทบประกันสังคม 75 บาท ตามสูตรนี้ (15,000 คูณ 0.5%) นั่นหมายความว่าเราจะเหลือเงินเดือนค่าจ้างมากขึ้นจากส่วนนี้คือ 675 บาท ต่อเดือน ซึ่งจะมีการช่วย2เดือนก็เท่ากับ 1,350 บาท ในส่วนนายจ้างนั้นก็จะจ่ายสมทบเข้าประกันสังคมให้เราเท่าเดิมร้อยละ 3 หรือ 450 บาท

จ่ายประกันสังคมลดลง VS เราเหลือเงินไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ส่วนกลุ่มมาตรา 39 กลุ่มนี้ คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมเดือนละ 38 บาท จากเดิมที่เคยจ่ายเดือนละ 432 บาท อย่างไรก็ตามการลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย คาดว่าจะเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 23,119 ล้านบาท

พาเทียบดูลดแล้วเหลือเท่าไหร่ซื้ออะไรได้บ้าง

ใครอยู่กลุ่มไหนก็ได้รับสิทธิตามกลุ่มนั้นไป แต่วันนี้ “สปริง”จะพาไปลองเปรียบเทียบดูว่าการที่เราจ่ายประกันสังคมลดลงแล้วเราจะนำเงินส่วนที่เหลือไปทำอะไรได้บ้าง มาเริ่มกันที่คนที่อยู่ในมาตรา33 ที่เราต้องเพียงจ่าย 75บาท นั่นเท่ากับว่า เราจ่ายค่ากาแฟ 1 แก้ว สำหรับกาแฟแบรนด์ที่ไม่แพงมาก และยังได้น้ำเปล่า1ขวดมาดื่มให้ชื่นใจ

ต่อมาคือสมมุติว่าถ้าเราเงินเดือนประมาณ 15,000 บาท/เดือน จะทำให้เราเหลือค่าจ้าง 675 บาท/เดือน  นั่นเท่ากับว่า เรามีเงินไปซื้อเสื้อเชิ้ตทำงานได้1ตัว ของแบรนด์ที่ไม่แพงมาก หรือบางคนเอาไปเป็นเงินออมทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นนิดหน่อย มาดูส่วนของมาตรา39 เราต้องจ่ายเองเพียง38บาท  ซึ่งก็เป็นการจ่ายที่ลดลง นั่นเท่ากับว่าเหมือนเราเอาเงินที่ไปซื้อผักในตลาดมาจ่ายนั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด