Spring News

Breaking News :ผู้ป่วยติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม ชายชาวเมียนมาอายุ 31 ปี

30 ม.ค. 2564 เวลา 4:42 น.

Breaking News : ผู้ป่วยติดโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นชายชาวเมียนมาอายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง มีโรคประจำตัวตับแข็งติดสุราเรื้อรัง พบประวัติเสี่ยงทำงานกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

วันที่ 30 ม.ค. 64 แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้พบผู้ไปรายใหม่ 930 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 77 ราย

Breaking News :ผู้ป่วยติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม ชายชาวเมียนมาอายุ 31 ปี

รายละเอียดผู้เสียชีวิตเป็นชายสัญชาติเมียนมา อายุ 31 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ จ.สมุทรสาคร มีโรคประจำตัว ตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง พบประวัติทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 

15 ธ.ค. มีอาการไข้ แน่นท้อง ตาเหลือง ตัวเหลือง  

29 ธ.ค. มีอาการเหนื่อยหอบ x-ray พบปอดอักเสบ

30 ธ.ค. ตรวจพบเชื้อ

2 ม.ค. เลือดออกในทางเดินอาหาร

19 ม.ค. ไตวายเฉียบพลัน มีลิ่มเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด  

27 ม.ค. อวัยวะภายในล้มเหลว และเสียชีวิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด