ห้าง-ศูนย์การค้า คลายล็อก กลับมาเปิด-ปิดปกติ ดีเดย์ 1 ก.พ.64

31 ม.ค. 2564 เวลา 3:55 น. 1

ห้างสรรพสินค้า-ศูนย์การค้า คลายล็อก กลับมาเปิด-ปิดปกติ ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หลังจากที่ ศบค. ชุดใหญ่ มีมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับมาตรการผ่อนคลายให้สามารถเปิดได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค และงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก นั้น

นาย ญนน์ โภคทรัพย์ ประธาน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย แจ้งว่า จากความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย ขอประกาศให้ทราบว่าศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ร้านค้าต่างๆ จะกลับมาให้บริการลูกค้าตามปกติ ตามกำหนดเวลา เปิด-เปิด ของศูนย์การค้าตามเดิม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

โดย ทุกศูนย์การค้า ตลอดจนห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ ยังคงให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงจะยกระดับมาตรการการคัดกรองและเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนไทย

ห้าง-ศูนย์การค้า คลายล็อก กลับมาเปิด-ปิดปกติ ดีเดย์ 1 ก.พ.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด