Spring News

คนกรุงเทพฯ เตรียมรับศึกหนักพรุ่งนี้ 3 ม็อบเต็มวัน

31 ม.ค. 2564 เวลา 4:05 น.

3 ม็อบนัดชุมนุมพรุ่งนี้ วันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 เช็คจุดชุมนุม พร้อมหาเส้นทางเลี่ยงให้พร้อม

ในวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 แถมเป็นวันแรกจันทร์ วันเริ่มการทำงานสัปดาห์ใหม่ เตรียมพบกับม็อบใหญ่ 3 กลุ่ม 2 จุดจัดกันแต่เช้ายันเย็น โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ม็อบทั้ง 3 กลุ่มได้แก่

1.กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีฯ 10.00 บริเวณทำเนียบรัฐบาล ประตู 4

2. สมาคมคราฟท์เบียร์ หน้ากระทรวงสาธารณะสุข 12.00

3.กลุ่มนักร้อง นักดนตรีอาชีพอิสระ 13.00 หน้าทำเนียบรัฐบาล

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าว และวางแผนการเดินทางให้ดี เพื่อความสะดวก หรือควรเผื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วย

คนกรุงเทพฯ เตรียมรับศึกหนักพรุ่งนี้ 3 ม็อบเต็มวัน

คนกรุงเทพฯ เตรียมรับศึกหนักพรุ่งนี้ 3 ม็อบเต็มวัน

คนกรุงเทพฯ เตรียมรับศึกหนักพรุ่งนี้ 3 ม็อบเต็มวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด