Spring News

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

31 ม.ค. 2564 เวลา 4:34 น. 1

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจ เรื่อง “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” 72.3 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้สิทธิเยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,206 คน โดยมีผลสำรวจดังนี้

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ผลโพลกว่า 72 % ระบุ อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา เราชนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด