โพลล์ชี้ประชาชนเชื่อมั่นเรียนออนไลน์ห่างไกลโควิด-19

31 ม.ค. 2564 เวลา 11:17 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ประชาชนมั่นใจเรียนออนไลน์ทำให้ห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.64 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “เรียนแบบไหน ห่างไกล โควิด-19” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,079 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค. ดังนี้ เมื่อถามว่า รูปแบบการเรียนของนักเรียนนักศึกษาในทรรศนะของประชาชน พบว่า ร้อยละ 47.8 ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษาแบบเดิม เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 ระดับมากถึงมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.6 ระบุการเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียน นักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุด และร้อยละ 11.7 ระบุการเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียว นักเรียน นักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุด

เมื่อจำแนกกลุ่มตัวอย่างออกตามพื้นที่ระหว่าง กทม.กับ จ.สมุทรสาคร พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 58.8 ของคน กทม. เทียบกับร้อยละ 36.5 ของคนสมุทรสาคร ระบุ เรียนที่สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุด

ในขณะที่ร้อยละ 28.8 ของคน กทม.เทียบกับร้อยละ 22.3 ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียน นักเรียนนักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุด นอกจากนี้ร้อยละ 14.8 ของคน กทม.เทียบกับร้อยละ 8.1 ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียว นักเรียน นักศึกษาเสี่ยงจะติดโควิด-19 มากถึงมากที่สุด

โพลล์ชี้ประชาชนเชื่อมั่นเรียนออนไลน์ห่างไกลโควิด-19

เมื่อถามถึงรูปแบบการเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด พบว่า จำนวนมากร้อยละ 48.1 ระบุ เรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 24.6 ระบุ เรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียน ห่างไกลโควิด-19 และร้อยละ 27.3 ระบุ เรียนที่สถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห่างไกลโควิด-19

ผลซูเปอร์โพลชี้ นายกฯ-ทีมเศรษฐกิจ แก้ปัญหาปากท้องได้ใจประชาชน

เมื่อจำแนกรายพื้นที่ระหว่างกทม. กับจ.สมุทรสาคร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3 ของคนกทม. เทียบกับร้อยละ 39.3 ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียวห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 18.5 ของคนกทม. เทียบกับร้อยละ 30.9 ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์กับสลับไปโรงเรียนห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด และร้อยละ 25.2 ของคนกทม.เทียบกับร้อยละ 29.8 ของคนสมุทรสาคร ระบุเรียนที่สถาบันการศึกษาแบบเดิม เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัยห่างไกลโควิด-19 มากที่สุด

ที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่ร้อยละ 79.4 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อการทำหน้าที่ของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะที่ร้อยละ 16.9 พอใจปานกลาง และร้อยละ 3.7 พอใจค่อนข้างน้อยถึงไม่พอใจเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด