Spring News

เชียงใหม่เฮ ไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่19วัน ไฟเขียวให้เปิดผับบาร์ 1ก.พ.

31 ม.ค. 2564 เวลา 15:42 น.

เชียงใหม่เฮ! ไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 19 วัน พร้อมไฟเขียวให้เปิด ผับ-บาร์ 1 ก.พ. นี้

วันที่ 31 ม.ค. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัด ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อความระบุไว้ว่า สถานการณ์ โควิด-19 ของจังหวัด หลังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 19 แล้ว โดยผู้ป่วยในการระบาดระลอกใหม่มียอดสะสมรวม 23 ราย ขณะนี้เหลือรักษาตัวหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด 

จากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการประชุมพิจารณาหารือ ร่างคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโรค รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ การอนุญาตให้สถานประกอบการร้านค้า และสถานบันเทิงกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ และแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมาตรการในการป้องกันและคำสั่งผ่อนปรนดังกล่าวนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับคำสั่งเปิดสถานบันเทิงได้ในวันที่ 1 ก.พ. ได้สั่งให้สถานบันเทิงทุกแห่งปรับปรุงติดตั้งระบบระบายอากาศให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมอบหมายให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ หากไม่ผ่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ

โดยข้อกำหนดมีดังนี้
1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนด
2.สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง เปิดให้บริการได้ตามที่กฏหมายกำหนด และตามมาตรการเพิ่มเติมดังนี้
-จัดให้มีและเปิดระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานที่ดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 10 ACH ตามมาตรฐานของทางราชการ ตลอดระยะเวลาที่เปิดบริการ
- ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการด้วยแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เท่านั้น
-ให้จัดทำป้ายโดยมีสาระสำคัญได้แก่ จำนวนพื้นที่ให้บริการโดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร จำนวนผู้ใช้บริการที่สามารถรองรับได้ ( 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน) จำนวนผู้เข้าใช้บริการขณะที่คนและจำนวนคงเหลือที่สามารถให้บริการได้เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ
-ตรวจคัดกรองผู้เข้าใช้บริการตามมาตรฐานของ ศบค.กำหนด

เชียงใหม่เฮ ไม่พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่19วัน ไฟเขียวให้เปิดผับบาร์ 1ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด