svasdssvasds

การรถไฟฯ ร่วมโครงการ "เราชนะ" ซื้อบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้

การรถไฟฯ ร่วมโครงการ "เราชนะ" ซื้อบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ดำเนินมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยาวงเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานนอกระบบประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำไปใช้จ่ายบรรเทาภาระค่าครองชีพผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมให้บริการแก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” โดยใช้แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ทุกสถานีทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.และสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 31 พ.ค.2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าโดยสารเป็นแบบไร้เงินสด เพื่อลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์ และธนบัตร เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด

การรถไฟฯ ร่วมโครงการ \"เราชนะ\" ซื้อบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้

สำหรับขั้นตอนของผู้ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ” นั้น สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ โดยยื่นบัตรประชาชนและแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นในการชำระเงินให้เปิดแอพพลิเคชันเป๋าตัง และกดใช้สิทธิที่ช่องโครงการ “เราชนะ” เมื่อเข้ามาหน้าโครงการเราชนะแล้ว ให้กดช่องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้สิทธิ และสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร หลังจากนั้นแอพพลิเคชันจะทำการสรุปยอดเงิน เพื่อให้ตรวจสอบราคาตั๋วโดยสารว่าตรงตามที่ระบุหรือไม่ หากถูกต้องให้กดยืนยันการชำระเงินด้วยการกดรหัสผ่านหกหลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ และระบบจะขึ้นหน้าสลิปเป็นหลักฐานการหักวงเงินตามจำนวนที่ใช้ไป

ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารรถไฟ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ เพียงยื่นบัตรประชาชนแนบกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วรถไฟ และแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นให้ตรวจสอบความถูกต้องของตั๋วโดยสาร และค่าโดยสารที่ถูกหักไป หากถูกต้องถือเป็นการเสร็จขั้นตอน

การรถไฟฯ ร่วมโครงการ \"เราชนะ\" ซื้อบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วโดยสารด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสิทธิโครงการเราชนะ จะต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้นไม่สามารถซื้อตั๋วแทนกันได้ และจะต้องเลือกใช้สิทธิของโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯ ร่วมโครงการ \"เราชนะ\" ซื้อบัตรโดยสารได้แล้ววันนี้

related