Spring News

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนไม่ผ่านกดปุ่มใหม่ ทบทวนสิทธิ ได้เลย

08 ก.พ. 2564 เวลา 2:29 น.

หากลงทะเบียน www.เราชนะ.com แล้วพบปัญหา ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ไม่ต้องห่วง กระทรวงการคลังเปิดฟังชั่นก์ใหม่ให้ใช้แล้ววันนี้ กับปุ่ม ทบทวนสิทธิ สีเหลืองสดใส มองเห็นง่ายซึ่งสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุภาพันธ์ นี้ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม เลยทีเดียว

เริ่มแล้ววันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ไม่สำเร็จ ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”  สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

โดยทางกระทรวงการคลังจะเปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า  “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เท่านั้น  โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564  และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

www.เราชนะ.com ลงทะเบียนไม่ผ่านกดปุ่มใหม่ ทบทวนสิทธิ ได้เลย

วิธียื่นขอทบทวนสิทธิ์(เบื้องต้น)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com (ยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564)
2. เลือกเมนู “ขอทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง)
3. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบแจ้ง
4. กระทรวงการคลังนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง โดยผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 ดังนี้
* สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
* ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
* ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
* ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
5. ตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com
6. ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด