เตรียมอุดมฯ เผยสถิติ ม.6 เลือกเรียนต่อแพทย์ อันดับ 1 ปีละเกือบ 500 คน

08 ก.พ. 2564 เวลา 11:41 น. 53

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โชว์สถิติ นักเรียนมัธยมชั้นศึกษาปีที่ 6 เลือกเรียนต่อแพทย์ศาสตร์ อันดับ1 ปีละเกือบ 500 คน ส่วนมหาวิทยาลัยที่นักเรียนไปเรียนต่อสูงสุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันนี้ (8 ก.พ.64) เพจเฟซบุ๊ก งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

โดยสถิติผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า

คณะที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อมากที่สุดคือ คณะแพทย์ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 34.36 นับเป็นจำนวนคนสูงถึง 484 คน อันดับสองเป็นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 11.36 ส่วนอันดับสามเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  143 คน หรือร้อยละ 10.15 

เตรียมอุดมฯ เผยสถิติ ม.6 เลือกเรียนต่อแพทย์ อันดับ 1 ปีละเกือบ 500 คน

ส่วนมหาวิทยาลัยที่นักเรียนไปเรียนต่อ อันดับหนึ่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 50.82 นับเป็นจำนวน 716 คน อันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล 213 คน คิดเป็นร้อยละ 15.11 และอันดับสาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93 เตรียมอุดมฯ เผยสถิติ ม.6 เลือกเรียนต่อแพทย์ อันดับ 1 ปีละเกือบ 500 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด