อยู่ที่เรียนรู้และก้าวต่อ : การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ หลังยุคโควิด-19

09 ก.พ. 2564 เวลา 5:12 น. 1

หลังจากปี2563 โควิด-19 ทำให้ชีวิตทุกคนเปลี่ยนไป และต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal แต่ปี2564 ดูเหมือนแค่ชีวิตวิถีใหม่จะยังไม่พอ ถ้าอยากเดินหน้าได้อย่างแข็งแรง ต้องรู้จัก “Next Normal” การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ โลกาภิวัตน์ทางดิจิทัลจะแพร่กระจายมากขึ้น

The Next Normal หลังยุคโควิด : การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่

โดย Christian von Reventlow

สิ่งที่ฉันเรียกว่า “การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่-The Big Divergence” คือแนวทางที่เปลี่ยนไปของธุรกิจ การเงิน เทคโนโลยีรัฐบาล รวมทั้งวิถีชีวิต และการทำงานของเรา ในที่นี้เราจะพูดถึงประเด็นสำคัญ 25 ประการของ The Big Divergence โดยเริ่มจากสิ่งที่ลูกค้า ทั้งที่บุคคล และองค์กรธุรกิจต้องการ

ตอนนี้ถึงเวลาและเป็นโอกาส สำหรับผู้ที่สามารถก้าวขึ้นมาเพื่อชี้แนวทางแก่ผู้คน ธุรกิจ สังคม รวมถึงรัฐบาล เป็นเวลาสำหรับผู้ที่สามารถอธิบายได้ว่า  Next Normal วิถีชีวิตปกติในยุคต่อไปควรมีลักษณะอย่างไร และเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร นี่คือเวลาที่เราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม ทั้งในฐานะผู้นำ เพื่อทดสอบ เรียนรู้ และดำเนินการ ตามแนวทาง ดังกล่าว ตอนนี้เป็นเวลาของคุณในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาในบทความนี้ เพื่อกำหนดความเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้น ในการสร้างแผนปฏิบัติการของคุณเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้

1.    การเปลี่ยนผ่านในธุรกิจ

จะมีการกำเนิดใหม่ของบรรดาผู้นำ เงินทุนที่เชื่อถือได้ และรวมถึงสินค้าต่างๆที่ยังอยู่รอด โดยธุรกิจเก่าแก่อายุ 100 ปีอาจเกิดใหม่ได้
โดยนวัตกรรมที่ช้า – แต่รวดเร็วในเวลาเดียวกันจะเติบโต นั่นคือธุรกิจจะต้องทำความเข้าใจอย่างรอบคอบและลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และต้องสามารถสร้างโซลูชันได้อย่างรวดเร็วด้วย
สิ่งที่จะเห็น : บริการรอบด้านจะเกิดมากขึ้น ผู้ให้บริการบางรายจะนำเสนอสิ่งที่ไม่ใช่บริการหลักหลักเดิมของตนให้กับลูกค้า
โลกาภิวัฒน์ทางดิจิทัลจะแพร่กระจายมากขึ้น อุปกรณ์และทรัพยากรบุคคลจะมีทั้งอยู่ในประเทศ และเดินทางมาจากทั่วโลกในเวลาเดียวกัน
ธุรกิจต่างๆจะหาประโยชน์จากความกดดันครั้งใหม่ระหว่าง Balkanization (การแตกตัวเป็นองค์กรย่อย) กับ Counter-Balkanization (ต่อต้านการแตกตัว)


2.    การเปลี่ยนผ่านในด้านการเงิน

บริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งจะใช้ความได้เปรียบของตนเพื่อขยายตัวอย่างจริงจัง ธุรกิจบางแห่งจะขาดอากาศหายใจจาก“ Monte” ซึ่งชาวฟลอเรนซ์โบราณเรียกว่าหนี้อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ ผู้นำตลาดบางราย จะได้รับเงินจำนวนมหาศาล และจะมองหาผลตอบแทนจากการลงทุน การเงินของรัฐบาลจะเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน จากการขายทรัพย์สินที่ได้มาในราคาถูก ตามมูลค่าที่แท้จริง ยุคทองของการควบรวมกิจการจะเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากการบังคับขายหนี้ และจากรัฐบาลที่ขายสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น
 

3.    การเปลี่ยนผ่านในวิถีชีวิตและการทำงานของเรา

มนุษย์จะโหยหาความจริงและความกระจ่าง หลังจากเกิดข่าวลือข่าวลวงจำนวนมากในช่วงวิกฤต จะมีการเปลี่ยนจากการแบ่งปันเอื้ออาทรไปสู่ความคิดเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น ผู้คนอาจหันไปหา“ ชนชาติของฉัน” มากกว่าชุมชนที่เปิดกว้างหลากหลาย การทำงาน / ชีวิต จะมีการการควบคุมน้อยลง จากการทำงานจากที่บ้าน รูปแบบความหรูหราใหม่ๆจะเกิดขึ้น ผู้คนจะใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อหลายคนตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิต ความเครียดทางจิตสังคมจะเพิ่มขึ้น เมื่อการหลีกหนีจากคำสั่งและการควบคุมทำได้ยากขึ้น


4.    การเปลี่ยนผ่านในเทคโนโลยี

ผู้นำจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  คำสั่ง / การควบคุมดู การจัดการ จะถูกคิดค้นขึ้นเพื่อการทำงานที่บ้าน 
ความจริง 2 ด้าน  - ชีวิตดิจิทัลคู่ขนาน จะขยายโลกทางกายภาพ ไปพร้อม ๆ กับการพยายามหนีหาจุดปลอดภัย
ความฉลาดส่วนบุคคลจะกลายเป็นกระแสหลัก โดยการรวม AI เข้ากับประสบการณ์ของผู้ใช้ จะเกิดเป็นบริการเฉพาะบุคคลขึ้น
หุ่นยนต์จะแพร่หลายออกนอกโลกของอุตสาหกรรมการผลิต เนื่องจาก AI จะเพิ่มการแสดงออกทางกายภาพไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานจะถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ นอกเหนือจากเป็นการเชื่อมต่อ เป็นเรื่องของพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของเทคโนโลยี


5.    การเปลี่ยนผ่านในรัฐบาล

จะมีความต้องการของสาธารณชนที่จะมีอำนาจมากขึ้น พร้อมๆกับลดการพึ่งพาหน่วยงาน จะมีการเพิ่มเงินอุดหนุนแทนการเก็บภาษี สำหรับเทคโนโลยีที่สำคัญเช่น ดิจิทัล ชีวภาพ / ยา หรือการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จะมีการลดกฎระเบียบ เช่นกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว การอนุมัติหรือให้ใบอนุญาตทางการแพทย์ หรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตต่างๆ ความเชื่อมโยงระหว่างการท้าทายอำนาจอธิปไตยโดยองค์กรข้ามชาติจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
เราจะตรวจสอบบทบาทของรัฐบาลในรูปแบบใหม่ ทั้งในประเด็นการออกกฎหมาย การสงคราม การดูแลความปลอดภัย การศึกษาและการใช้ทรัพย์สิน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด