“จุฬาฯ” พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดสะสมรวม 14 ราย

09 ก.พ. 2564 เวลา 15:58 น.

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ออกประกาศฉบับที่ 5 พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดสะสมรวม 14 ราย โดยเป็นผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว 619 ราย

9 ก.พ.64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 5/2564

ตามที่คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ซึ่งพักอาศัยในหอพักบุคลากรและดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้วนั้น

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้มีมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อีก 389 คน รวมเป็นผู้ได้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว 619 คน

ผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 1 คน รวมเป็น 14 คน

คณะกรรมการโควิด-19 จึงได้ดำเนินการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน และได้ดำเนินการส่งผู้ป่วยคนดังกล่าวเข้ารักษาตัวเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง ขณะนี้กรรมการโควิด-19 ยืนยันว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ยังคงกำหนดให้บริเวณหอพักจุฬานิวาสเป็นพื้นที่ต้องดูแลเป็นพิเศษและเฝ้าระวังบุคลากรต่อไปจนครบ 14 วัน โดยจะได้จัดอาหารสำหรับผู้พักอาศัยทุกคน และได้ควบคุมการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ในการเข้าออกอาคารอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้ทำความสะอาดพื้นที่ทุกชั้นทุกห้องรวมทั้งห้องน้ำและสุขภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งจัดการดูแลรอยรั่วซึมต่าง ๆ ที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคได้

ทั้งนี้สถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้มาร่วมสำรวจอาคารและสุ่มตัวอย่างสิ่งแวดล้อมไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดด้วย

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“จุฬาฯ” พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดสะสมรวม 14 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด