Spring News

ศบค.เผยข้อมูล พบผู้ขายติดเชื้อมากกว่าผู้ซื้อ สถิติตลาดสดมากกว่าตลาดนัด

10 ก.พ. 2564 เวลา 4:59 น.

วันนี้ 10 ก.พ. 2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยได้พูดถึงชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับทางตลาด

โดยนำข้อมูลผู้ป่วย 1,815 ราย ทั่วประเทศพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ โดยแบ่งเป็นผู้ขาย 90.19% และผู้ซื้อ 9.81% เพราะผู้ขายจะอยู่ในตลาดนานกว่าและใกล้ชิดกัน และยังพบอีกว่าประเภทของตลาดที่พบผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นตลาดสดมากกว่าตลาดนัด โดยแบ่งเป็นตลาดสด 96.86% และตลาดนัด 3.14% 

ศบค.เผยข้อมูล พบผู้ขายติดเชื้อมากกว่าผู้ซื้อ สถิติตลาดสดมากกว่าตลาดนัด

 

 

ทั้งนี้ลักษณะการกระจายของผู้ป่วย ที่มีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดได้กระจายไปในหลายจังหวัด โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 10 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี,สมุทรสงคราม นครปฐม ชัยภูมิ,นครราชสีมา ราชบุรี

ศบค.เผยข้อมูล พบผู้ขายติดเชื้อมากกว่าผู้ซื้อ สถิติตลาดสดมากกว่าตลาดนัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด