Spring News

อาเซียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกี่ประเทศ ?

10 ก.พ. 2564 เวลา 10:52 น.

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ฉีดวัคซีน-19 ไปแล้ว 5 ประเทศ ส่วนทางไทยยืนยันว่า ประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนปลายกุมภาพันธ์นี้แน่นอน

ล่าสุดในวันนี้  กัมพูชาเป็นประเทศที่ 5 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีน ได้รับการบริจาควัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน 1 ล้านโดส และได้มีส่งมอบให้แล้ว 6 แสนโดส

โดยก่อนหน้านั้น ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่ได้เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา สิงคโปร์ และลาว

ส่วน ประเทศที่ยังไม่ได้ฉีด ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไน ซึ่งทางการไทยยืนยันว่า ไทยจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนกุทภาพันธ์นี้ แน่นอน

อาเซียน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกี่ประเทศ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด