ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

14 ก.พ. 2564 เวลา 4:38 น.

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” 72.14 % ระบุ เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่องในการดูแลป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ปัญหาแรงงานเถื่อนลักลอบเข้าไทยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้น ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก

ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศให้แรงงานทั้งในและนอกระบบต้องขึ้นทะเบียน เข้ารับการตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดจนมีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนมากขึ้น

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ ประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “แรงงานเถื่อนกับโควิด-19” จำนวนทั้งสิ้น 1,295 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่6-12 กุมภาพันธ์2564 สรุปผลได้ ดังนี้

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

ผลโพลระบุ แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ จนโควิดระบาด เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด