เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วย "โควิดสายพันธุ์แอฟริกา" รายแรกในไทย มาจากแทนซาเนีย

14 ก.พ. 2564 เวลา 8:33 น.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานพบผู้ป่วย "โควิดสายพันธุ์แอฟริกา" South African Variant รายแรกในไทย ไทม์ไลน์มาจากแทนซาเนีย เข้าใน State Quarantine ยันไม่แพร่ระบาดในประเทศ

วันนี้ (14 ก.พ.64) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข

โดยรายงาน ประวัติผู้เดินทางจากแอฟริกา ตรวจพบสายพันธุ์ South African Variant รายแรกของไทย

ผู้ป่วยเป็นชายไทย อายุ 41 ปี มีโรคประจำตัวเป็นหืด ความดันโลหิตสูง และน้ำหนักเกิน (BMI 31)

ไปทำการรับซื้อพลอยในแทนซาเนีย นาน 2 เดือน ระหว่างที่อยู่ในแทนซาเนียได้เข้าร่วมงานเลี้ยง โดยผู้เข้าร่วมงานไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเคสในประเทศ

29 ม.ค. 2564 เดินทางถึงไทยจากแทนซาเนียต่อเครื่องที่เอธิโอเปีย คัดกรองอาการป่วย ณ ด่านควบคุมโรค
ระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีไข้และอาการป่วย เดินทางไปกักตัวใน State Quarantine

3 ก.พ. 2564 เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 1 พบผลบวก

4 ก.พ. 2564 ส่งตัวไปรับการรักษา ณ รพ.ของรัฐ โดยผู้ป่วยให้ประวัติว่ามีไข้ต่ำ ๆ ไอ รับไว้รักษาในห้องแยก

5 ก.พ. 2564 ทีมสอบสวนโรคส่งตัวอย่างตรวจระบุสายพันธุ์ของโควิด-19 เนื่องจากผู้เดินทางมาจากแอฟริกา เพื่อเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ ณ ศูนย์วิทยศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (EID-TRC)

12 ก.พ. 2564 ผลการตรวจสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 (Whole Genome Sequencing)โดยศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (EID-TRC) พบเป็น South African Variant (98.64% coverage)

13 ก.พ. 2564 ทีมสอบสวนโรคในพื้นที่และกรมควบคุมโรค ลงประเมินการสัมผัสผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ณ State Quarantine และ โรงพยาบาล พบว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมอย่างรัดกุม ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ PCR ในเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ใน State Quarantine รวม 41 ราย (โรงพยาบาล 31 ราย State Quarantine 10 ราย) ให้ผลเป็นลบทั้งหมด

ประเทศที่มีรายงาน South African Variant ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบแอฟริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ได้แก่ South Africa(735) UK(131) Belgium(48) Mozambique(41) Botswana(32) France(31) Netherlands(31) Mayotte(27) Switzerland(21) Australia(15) Germany(10) Ireland(10) และ USA(8) ตามลำดับ

แนวทางการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ South African Variant ได้ปรับให้มีความไวมากขึ้น เช่น การเก็บตัวย่างทันทีที่ถึงประเทศไทย คัดกรองผู้ที่มีอคารและประวัติเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลทันที รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ที่ทันเวลาก่อนที่ผู้เดินทางจะออกจากโรงพยาบาล

เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วย "โควิดสายพันธุ์แอฟริกา" รายแรกในไทย มาจากแทนซาเนีย เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วย "โควิดสายพันธุ์แอฟริกา" รายแรกในไทย มาจากแทนซาเนีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด