สธ.เผยไทยมีนวัตกรรมพึ่งตนเอง ช่วยควบคุมโรคโควิด 19 ติด Top 5 ของโลก

16 ก.พ. 2564 เวลา 18:09 น.

กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยมีนวัตกรรมทางการแพทย์ผลิตได้ภายในประเทศ ช่วยป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งชุด PPE หน้ากากอนามัย น้ำยาตรวจหาเชื้อ และระบบติดตามตัวที่รวดเร็ว ประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ทำให้ไทยติดอันดับ Top 5 ของโลกที่ควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดี

16 ก.พ. 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และคำนึงถึงความสมดุลทั้งสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  สถาบันโลวี ประเทศออสเตรเลียจัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลกที่สามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้ดีจากทั้งหมด 98 ประเทศ โดยมีอัตราการติดเชื้อ 340 คนต่อประชากรล้านคน ถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่น 20-30 เท่า เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ รวมทั้งมีการคิดค้นนวัตกรรมช่วยควบคุมโรคที่พึ่งพาตนเองได้ เช่น การผลิตชุด PPE หน้ากากอนามัย น้ำยาตรวจหาเชื้อ รถเก็บตรวจอย่างและตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย และมีแอปพลิเคชันติดตามตัว เป็นต้น มีการขยายศักยภาพห้องปฏิบัติการกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบบการดูแลผู้ป่วยอาการรุนแรงที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ยาฟลาวิพิราเวียร์ในการรักษา ทำให้อัตราการเสียชีวิตต่ำเพียงร้อยละ 0.1 ขณะที่ทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 2.2

นอกจากนี้ มีการเพิ่มจำนวนทีมสอบสวนเฝ้าระวังควบคุมโรคจาก 1,000 ทีม เป็น 3,000 ทีม ทำให้รับมือการระบาดได้รวดเร็ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ได้เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคโควิด 19 กลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ กลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ กว่า 1 ล้านคน และเฝ้าระวังในกลุ่มอื่น เช่น ผู้ต้องขัง แรงงานต่างด้าว ทั้งการค้นหาเชิงรุกและมาตรการ Bubble and Sealed ในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้จำกัดวงการแพร่ระบาดและเศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด